ไจแอนท์สติ๊กปลารสตับ (Giant Liver Stick)

฿25.00฿500.00

ไจแอนท์สติ๊กปลารสตับ

  • เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
  • บำรุงขน
  • ขี้แพ้กินได้
คุณภาพทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.0
ไขมัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.0
กาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.0
ความชื้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.0
วิธีและขนาดการใช้
สุนัข นน. 1-5 กก. 1 แท่ง
สุนัข นน. 5-10 กก. 1-2 แท่ง
สุนัข นน. 10-20 กก. 2-3 แท่ง
สุนัข นน. 25 กก. ขึ้นไป 3-5แท่ง
ส่วนประกอบ: เนื้อปลา,กระดูกปลาบด,ตับปลา,วีทกลูเต้น,กลีเซอรีน,สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์
ใช้สำหรับ: สุนัขอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
Clear
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: